اخبار مذهبی » مدیرکل پدافند غیرعامل قم در «رم» به اندازه «قم» نمای رومی ندیدم