اخبار فناوری » نقشه نمایشگاه کتاب به مسیریاب «بلد» اضافه شد