اخبار فناوری » مرحله جدید طرح فروش فوری سایپا برای سال 98 اعلام شد [به روز رسانی]