اخبار فناوری » شبکه تلویزیونی روسیه اجرای اخبار را به یک ربات سپرد [تماشا کنید]