اخبار فناوری » خسروشاهی به وعده اش عمل کرد؛ عرضه عمومی سهام اوبر به بازار بورس آمریکا