اخبار ورزشی » یک نرم افزار به اینتر توصیه کرد مودریچ را نخرد