اخبار ورزشی » فردین معصومی: 38 کیلوگرم برای بازگشت به کشتی وزن کم کرده ام