اخبار ورزشی » دوازده بازیکن رئال به بازیهای ملی می روند