اخبار اجتماعی » 6 هزار نفر در کشور بالای 100 سال سن دارند