اخبار اجتماعی » هادی رضوی در‌ آخرین دفاع: تسهیلات کلان نگرفته‌ام