اخبار اجتماعی » تمام تحت‌نظرگاه‌های کلانتری‌ها به دوربین مجهز شده‌اند